Kinetyka molekularna

Ilość substancji (mol)
ν = N / N_A

Masa molowa
M = m / ν

Masa cząsteczkowa
m0 = m / N

Masa molowa
M = m0 * N_A

Liczba cząsteczek
N = m * N_A / M

Podstawowe równanie teorii kinetycznej gazów
p = 1/3 n m0  v^2

Energia wewnętrzna cząsteczek
E = m v^2 / 2

Ciśnienie gazu doskonałego
p = 2/3 nE

Gęstość liczbowa
n = N / V

Ciśnienie gazu, objętość, średnia energia kinetyczna
pV / N = 2E / 3

Ciśnienie gazu, objętość, temperatura
pV / N = kT

Średnia energia kinetyczna
E = 3 kT/2

Ciśnienie gazu, stężenie, temperatura
p = n k T

Ilość gazu objętości materiału
ν = V / V_M

Równanie średniego kwadratu prędkości cząsteczek
v = saknis(3kT / m0)

Równanie stanu gazu doskonałego (równanie Mendelejew - Clapeyron)
pV = mR*T / M

Równanie stanu gazu doskonałego (równanie Mendelejew - Clapeyron)
pV / T = νR

Prawo (przemiana izotermiczna) Boyle’a-Mariotte’a
p1 V1 = p2 V2

Prawo Gay-Lussac użytkownika (przemiana izobaryczna)
V1 / T1 = V2 / T2

Rozszerzalność cieplna gazem
V = V0 α T

Prawo Charles (przemiana izochoryczna)
p1 / T1 = p2 / T2

Zależność temperaturową ciśnienia gazu
p = p0 γ T