Kinematyka

Droga, czas, prędkość
S = v*t

Ruch jednostajny
x = x_0 + v*t

Ruch jednostajnie przyspieszony: przyspieszenie
a = (v - v0) / t

Ruch jednostajnie przyspieszony: prędkość
v = v0 + a*t

Ruch jednostajnie przyspieszony: droga
s =  v*t + a*t^2/2

Ruch jednostajnie przyspieszony: koordynować
x = x0 +v*t + at^2/2

Wysokość korpusu wyrzucane pionowo ku górze (w dół)
h = h0 + v0 * t - g*t^2 / 2

Prędkość ciała wyrzucane pionowo ku górze (w dół)
v = v0 - g*t

Prędkość, przyspieszenie, czas
v = a * t

Prędkość swobodnie spadające ciało
v = g * t

Przyspieszenie dośrodkowe
a = v^2 / R

Prędkość kątowa
ω = φ / t

Równomierny Ruch obrotowy
l = R * φ

Równomierny Ruch obrotowy: prędkość liniowa
v = R * ω

Okres obrotów
T = t / N

Okres obrotów
T = 2 π R / v

Okres obrotów
T = 2 π / ω

Przyspieszenie dośrodkowe
a = 4 π^2*R / T^2

Przyspieszenie dośrodkowe
a = 4 π^2*R * n^2

Prędkość obrotowa
n = 1 / T

Przyspieszenie dośrodkowe
a = ω^2 * R

Zakres korpusu walca pod kątem wyrzucony na horyzoncie
x = v0 * t *cos(α)

Wysokość podnoszenia korpusu pod kątem wyrzucony na horyzoncie
y = v0* t * sin(α) - gt^2/2

Pionowa prędkość ciała pod kątem wyrzucony na horyzoncie
v_y = v0 * sin(α) - gt

Maksymalna wysokość podnoszenia ciało wrzucono pod kątem do horyzontu
h_max = v0^2 sin(α)^2/ (2g)

Całkowity czas ruchu ciała pod kątem wyrzucony na horyzoncie
t = 2 v0 * sin(α)/g

Maksymalny zakres przechyły nadwozia rzucone pod kątem do horyzontu
s_max = v0^2/g

Zakres przechyły nadwozia rzucony poziomo
x = x0 + v*t

Wysokość podnoszenia ciała rzucone poziomo
y = y0 - g*t^2/2

Całkowity czas ruchu ciała wyrzucane poziomo
t_max = saknis(2*h/g)