Indukcja elektromagnetyczna

Indukcyjny siła elektromotoryczna (SEM)
Ε = Φ / t

Indukcyjny siła elektromotoryczna (SEM)
Ε = Φ *N / t

Indukcyjny siłą elektromotoryczną (SEM) w prostym przewodniku poruszającym się w polu
Ε = v B l sin(a)

Strumień magnetyczny i indukcyjności
Φ = L * I

Siła elektromotoryczna samoindukcji
Ε = L * I / t

Indukcyjność cewki (solenoidu)
L = μ * μ0 * S * N^2 / l

Indukcyjność cewki (solenoidu)
L = μ * μ0 * n^2 * S * l

Indukcyjność cewki (solenoidu)
L = μ * μ0 * n^2 * V

Energia pola magnetycznego cewki (solenoidu)
W = L * I^2 / 2

Energia pola magnetycznego cewki (solenoidu)
W = μ * μ0 * S * N^2 * l^2 / (2 * l)

Energia pola magnetycznego cewki (solenoidu)
W = μ * μ0 * n^2 * l^2 * V / 2

Energia pola magnetycznego cewki (solenoidu)
W = μ * μ0 * H^2 * S * l / 2

Energia pola magnetycznego cewki (solenoidu)
W = μ * μ0 * H^2 * V / 2

Energia pola magnetycznego cewki (solenoidu)
W = B^2 * V / (2 * μ * μ0)

Energia pola magnetycznego cewki (solenoidu)
W = B*H*V / 2

Gęstość nasypowa energii elektromagnetycznej
W = ε0 * ε * E^2 / 2 + B^2 / (2 * μ * μ0)