Prąd elektryczny w metalach

Prąd elektryczny metalami: maksymalna prędkość elektronu
v_max = eEt/m

Średnia prędkość dryfu elektronów
v_vid = e E t / (2m)

Prąd
I = e^2 * n0 * t * S * U / (2ml)

Pierwsze prawo elektrolizy Faradaya
m = k * Δ_q

Pierwsze prawo elektrolizy Faradaya
m = k * I * t

Równoważnik elektrochemiczny
k = m / q

Drugie prawo elektrolizy Faradaya
k = M / (Fn)

Stała Faradaya
F = e * N_A

Elektroliza: masa osadzonej substancji
m = M * I * t / (Fn)

Prace jonizacji
mv^2 / 2 = A

Kinetyczna energia elektronu
mv^2 / 2 = e * E * l

Dioda: siła prądu nasycania
I = e n