Termodynamika

Energia wewnętrzna gazu w monoatomowego
U = 3m R*T/(2M)

Energia wewnętrzna gazu w monoatomowego
U = 3νR*T / 2

Ciepło właściwe gazu
c = 3R / 2M

Praca rozszerzenia gazu
A = p * Δ_V

Prace izotermiczne rozprężanie gazu
A = mR*T/M *ln(V_2/V_1)

Pierwsza zasada termodynamiki
Δ_U = A + Q

Sprawność silnika cieplnego
η = A_n / Q_1

Sprawność silnika cieplnego
η = (Q_1 - Q_2) / Q_1

Maksymalna wydajność (skuteczność) silnika cieplnego
η_max = (T_1 - T_2) / T_1