Prąd stały

Siła elektromotoryczna
Ε = A / q

Siła elektromotoryczna - różnica potencjałów
Ε = φ1 - φ2

Prąd
I = Δ_q / Δ_t

Prąd
I = e n v S

Gęstość prądu
j = I / S

Gęstość prądu
j = e n v

Opór
R = ρ l / S

Przewodność elektryczna
λ = 1 / R

Opór i temperatura
R = R0(1 + α t)

Rezystywność
ρ = ρ0(1 + α t)

Przewodnictwo
σ = 1 / ρ

Połączenie szeregowe: natężenie
I1 = I2

Połączenie szeregowe: Napięcie
U = U1 + U2

Komunikacja szeregowa: opór
R = R1 + R2

Połączenie równoległe: natężenie
I = I1 + I2

Połączenie równoległe: Napięcie
U1 = U2

Połączenie równoległe: siła prądu i opór
I1 / I2 = R2 / R1

Połączenie równoległe: opór
1/R = 1/R1 + 1/R2

Połączenie równoległe: opór
R = R1 * R2 / (R1+R2)

Prawo Ohma
I = U / R

Prawo Ohma dla obwodu zamkniętego
Ε = I*R + Ir

Prawo Ohma dla obwodu zamkniętego: wiele źródeł prądu
nΕ = I*R + Inr

Praca prądu elektrycznego
A = Δ_q * U

Praca prądu elektrycznego
A = I*R^2 *t

Praca prądu elektrycznego
A = U^2 * t / R

Moc prądu elektrycznego
P = U * I

Moc prądu elektrycznego
P = I^2 * R

Moc prądu elektrycznego
P = U^2 / R

Praca i moc prądu elektrycznego
A = P t