Drgania elektromagnetyczne

Obwód oscylacyjny: ładunek
q__ = -q / L/C

Obwód oscylacyjny: ładunek
q_ = -q_m ω sin(ωt)

Obwód oscylacyjny: ładunek
q = -q_m cos(ωt)

Okres obwodu oscylacyjnego (wzór Thomson)
T = 2 π * saknis(L*C)

Obwód oscylacyjny częstotliwości cyklicznego
ω = 1 / saknis(L*C)

Częstotliwość oscylacji obwodu
ν = 1 / /2 / π / saknis(L*C)