Para, płyny, stała postać

Wilgotność względna
φ = p / p_0

Wilgotność względna
φ = ρ / ρ_0

Siła napięcia powierzchniowego cieczy
F = σ l

Ciśnienie Laplace pod zakrzywioną powierzchnią cieczy
Δ_p = 2σ / R

Wzrost kapilarną (nachylenie)
h = 2σ / (ρgr)

Napięcie
σ = F / S

Prawo Hooke'a (napięcie)
σ = Eε

Prawo Hooke'a (napięcie)
σ = E Δ_l / l_0

Przedłużenie
ε = Δ_l / l_0

Współczynnik temperaturowy rozszerzalności liniowej (ciało stałe)
α = Δ_l / (l_1 * Δ_t)

Rozszerzalność cieplna obszarze półprzewodnikowym
Δ_S = 2α * S_1 * Δ_t

Rozszerzalność cieplna obszarze półprzewodnikowym
S_2 =   S_1 (1+2α* Δ_t)

Rozszerzalność cieplna objętości ciał stałych
V_2 = V_1 (1 + 3α * Δ_t)

Rozszerzalność cieplna objętości płynu
Δ_V = β * V_1 * Δ_t

Rozszerzalność cieplna objętości płynu
V_2 = V_1 (1 + β  * Δ_t)