Dynamika

Bezwładność, masa, przyspieszenie
a1/a2 = m2/m1

Siła, masa, przyspieszenie
F = ma

Siła ciężkości
N = mg

Siła tarcia
F_tr = μN

Siła tarcia
F_tr = μmg

Prawo powszechnego ciążenia
F = G(m1*m2)/r^2

Przyspieszenie dośrodkowe satelitarnej
a = v^2/(R+h)

Prędkość satelity
v = saknis(G*M/(R+h))

Pierwsza prędkość kosmiczna (porusza się w orbicie kołowej)
v = saknis(gR)

Prędkość ucieczki (pokonywanie grawitacji)
v = saknis(2gR)

Trzecie prawo Keplera
T1^2/T2^2 = a1^3/a2^3

a1^3/a2^3 = (T1^2*(M1+m1))/(T2^2*(M2+m2))

Przyspieszenie ziemskie na powierzchni Ziemi
g = G*M/R^2

Masa ciała
P = mg

Masa ciała: Nieważkość
P = m(g-a)

Masa ciała: Przeciążenie
P = m(g+a)

Czas hamowania
t = mv/F_tr

Czas hamowania
t = v/μg

Droga hamowania
s = mv^2/(2*F_tr)

Droga hamowania
s = v^2/(2μg)

Siła tarcia tocznego
F_tr = μN/R

Siła sprężystości
F_tampr = k x

Energia kinetyczna obracającego się organu
W_k  = J ω^2/2