Optyka falowa

Różnica ścieżka dwóch spójnych fal
Δ_d = d2-d1

Różnica ścieżka dwóch spójnych fal: maksymalnie zakłóceń
Δ_d = k * λ

Różnica ścieżka dwóch spójnych fal: minimum zakłóceń
Δ_d = (2k+1) * λ/2

Interferencja światła w cienkich warstw: maksymalne warunki
2h n cos(β) = (2k+1) * λ/2

Interferencja światła w cienkich warstw: warunek minimalnej
2h n cos(β) = k  λ

Promienie Pierścienie Newtona
r = saknis(k*R*λ)

Promienie Pierścienie Newtona
r = saknis((2k+1)*R*λ / 2)

Dyfrakcji światła
l = d^2 / (4*λ)

Siatki dyfrakcyjne: maxima (jasne słupki)
d sin(φ) = k*λ

Siatki dyfrakcyjne: minima (ciemne pasy)
d sin(φ) = (2k+1)*λ/2