Elektrostatyka

Ładunek elektryczny
q = ne

Prawo Coulomba
F = k* q1 * q2 / r^2

Stałe wisiorek
k = 1 /(4π*ε_0)

Względna przenikalność
ε = F_vak / F_apl

Pole elektryczne
E = F / q

Pola elektrycznego ładunku punktowego w próżni
E = k * q_0 / r^2

Pola elektrycznego ładunku punktowego w środowisku
E_apl = k * q_0 / (ε * r^2)

Pole elektryczne na zewnątrz kuli naładowanej
E = k σ 4 π R^2 / r^2

Pole elektryczne na zewnątrz kuli naładowanej
E = kq/r^2

Pole elektryczne nieskończonej płaszczyzny naładowanej
E = k 2 π σ

Pole elektryczne nieskończonej płaszczyzny naładowanej
E = σ / (2 ε_0)

Pole elektryczne kondensatora
E = 4 k π σ

Praca w polu elektrycznym
A = F * Δ_d

Energia potencjalna układ dwóch obciążeń punktowych
W = k *q0 * q / (εr)

Praca w polu elektrycznym - różnica pomiędzy potencjalnymi energii
A = W1 - W2

Potencjał pola elektrostatycznego
φ = W / q

Napięcie - różnica potencjałów
U = φ1 - φ2

Praca przeniesienia ładunku
A = q U

Potencjał pola elektrostatycznego wokół ładunku punktowego
φ = k*q0 / (εr)

Natężenie pola elektrycznego
E = U / Δ_d

Otrzymany pole elektryczne
E = E0 - E1

Elektryczny moment
p = q l

Pojemność elektryczna
C = q / φ

Elektryczna pojemność kuli
C = ε R /k

Pojemność dwóch przewodów
C = q / U

Pojemność równoległa płyta kondensatora
C = ε * ε0 * S / d

Pojemność kondensatora kulistej
C = 4 * π * ε * ε0 * R1 * R2 / (R2-R1)

Energia potencjalna naładowanego kondensatora płaszczyźnie
W = q * E1 * d

Energia potencjalna naładowanego kondensatora płaszczyźnie
W = q E d / 2

Energia potencjalna naładowanego kondensatora płaszczyźnie
W = qU / 2

Energia potencjalna naładowanego kondensatora płaszczyźnie
W = C*U^2 / 2

Energia potencjalna naładowanego kondensatora płaszczyźnie
W = q^2 / (2C)

Energia potencjalna naładowanego kondensatora płaszczyźnie
W = ε * ε0 * E^2 * V / 2

Energia potencjalna naładowanego kondensatora płaszczyźnie
W = ε * ε0 * E^2 *S *d / 2

Gęstość energii pola elektrycznego
ω_p = W / V

Gęstość energii pola elektrycznego
ω_p = ε0 * ε * E^2 / 2