Prawo zachowania energii mechanicznej

Pęd
p = mv

Praca mechaniczna
A = Fs

Praca mechaniczna i kąt
A = Fs cos(a)

Moc
N = A/t

Moc
N = F v

Sprawność
η = A_n/A

Sprawność
η = P_n/P

Energia mechaniczna
E = E_k + E_p

Energia kinetyczna
E_k = mv^2/2

Energia kinetyczna i pęd
E_k = p^2/(2m)

Energia potencjalna
E_p = mgh

Energia potencjalna sprężonego (wysuniętym) sprężyny
E_p = kx^2/2