Optyka kwantowa

Energia fotonu
Ε = m c^2

Energia fotonu
E = h ν

Energia fotonu
E = h c / λ

Energia fotonu
Ε = ℏ ω

Mała stała Plancka
ℏ = h / (2π)

Pęd fotonu
p = m c

Efekt fotoelektryczny: Napięcie hamowania
m v^2 / 2 = e U

Efekt fotoelektryczny: prawo zachowania energii
h ν = A + m v^2 / 2

Efekt fotoelektryczny: czerwony limitu
h ν = A

Efekt fotoelektryczny: czerwony granica: długość fali światła
h c / λ = A

Lekkie ciśnienie (ciśnienie promieniowania)
p = P_0 (1+R) / c

Moc padającej fali elektromagnetycznej
P_0 = E / (S t)