Drgania mechaniczne

Przyspieszenie siła sprężystości
a = -kx/m

Siła sprężystości
F = - kx

Równanie ruchu wahadła matematycznego
a = - gx / l

Równanie wolnych oscylacji
a = - ω^2 * x

Równanie ruchu wahadła sprężynowego
ω^2 = k/m

Równanie ruchu wahadła matematycznego
ω^2 = g / l

Darmowe oscylacje: odchylenie
x = x_m * cos(ω*t)

Częstotliwość i okres drgań
ν = 1 / T

Cykliczna częstotliwość drgań
ω = 2π / T

Cykliczna częstotliwość drgań
ω = 2π ν

Faza drgań harmonicznych
φ = ω * t

Faza drgań harmonicznych
φ =  2π t / T

Faza drgań harmonicznych
φ =  2π ν t

Drgania harmoniczne: odchylenie
x = x_m * cos (ω * t + φ)

Okres drgań wahadła sprężynowego
T = 2 π * saknis(m/k)

Okres drgań wahadła matematycznego
T = 2 π * saknis(l/g)

Drgania harmoniczne (Ruch harmoniczny): prędkość ciała
v = v_m * cos (ω * t + π/2)

Drgania harmoniczne (Ruch harmoniczny): prędkość ciała
v = v_m * sin (ω * t)

Drgania harmoniczne (Ruch harmoniczny): przyspieszenie ciała
a = a_m * cos (ω * t + π)

Drgania harmoniczne (Ruch harmoniczny): przyspieszenie ciała
a = -ω^2 * x *cos(ω * t)

Drgania harmoniczne (Ruch harmoniczny): prędkość ciała
v = -ω * x *sin(ω * t)

Drgania harmoniczne (Ruch harmoniczny): maksymalna prędkość ciała
v_m = ω * x_m

Drgania harmoniczne (Ruch harmoniczny): maksymalne przyspieszenie ciała
a_m = ω * v_m

Drgania harmoniczne (Ruch harmoniczny): maksymalne przyspieszenie ciała
a_m = ω^2 * x_m

Drgania harmoniczne (Ruch harmoniczny): energia kinetyczna ciała
E_k = m v^2 / 2

Drgania harmoniczne (Ruch harmoniczny): energia potencjalna ciała
E_p = k x^2 / 2

Drgania harmoniczne (Ruch harmoniczny): cała energia ciała
E = E__k + E__p

Drgania harmoniczne (Ruch harmoniczny): cała energia ciała
E = {m v^2 // 2} + {k x^2 // 2}

Resonance - amplituda drgań
x = F / (ω*μ)