Fale elektromagnetyczne

Prędkość fal elektromagnetycznych
v = c / saknis(ε*μ)

Prędkość światła w próżni
c = saknis(ε0*μ0)

Długość fali elektromagnetycznej
λ = c * T

Długość fali elektromagnetycznej
λ = c / ν

Głośność (spacja), gęstość fal elektromagnetycznych
ω = E*B / (v*ε0*μ0)

Długość fali elektromagnetycznej
λ = v / ν

Radar: odległość
s = ct / 2