Drgania mechaniczne

Przyspieszenie siła sprężystości
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Siła sprężystości
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Równanie ruchu wahadła matematycznego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Równanie wolnych oscylacji
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Równanie ruchu wahadła sprężynowego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Równanie ruchu wahadła matematycznego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Darmowe oscylacje: odchylenie
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Częstotliwość i okres drgań
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Cykliczna częstotliwość drgań
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Cykliczna częstotliwość drgań
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Faza drgań harmonicznych
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Faza drgań harmonicznych
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Faza drgań harmonicznych
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Drgania harmoniczne: odchylenie
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Okres drgań wahadła sprężynowego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Okres drgań wahadła matematycznego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Drgania harmoniczne (Ruch harmoniczny): prędkość ciała
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Drgania harmoniczne (Ruch harmoniczny): prędkość ciała
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Drgania harmoniczne (Ruch harmoniczny): przyspieszenie ciała
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Drgania harmoniczne (Ruch harmoniczny): przyspieszenie ciała
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Drgania harmoniczne (Ruch harmoniczny): prędkość ciała
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Drgania harmoniczne (Ruch harmoniczny): maksymalna prędkość ciała
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Drgania harmoniczne (Ruch harmoniczny): maksymalne przyspieszenie ciała
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Drgania harmoniczne (Ruch harmoniczny): maksymalne przyspieszenie ciała
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Drgania harmoniczne (Ruch harmoniczny): energia kinetyczna ciała
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Drgania harmoniczne (Ruch harmoniczny): energia potencjalna ciała
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Drgania harmoniczne (Ruch harmoniczny): cała energia ciała
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Drgania harmoniczne (Ruch harmoniczny): cała energia ciała
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Resonance - amplituda drgań
Znaleźć   Wiadomo:
      =