Termodynamika

Energia wewnętrzna gazu w monoatomowego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia wewnętrzna gazu w monoatomowego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Ciepło właściwe gazu
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Praca rozszerzenia gazu
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prace izotermiczne rozprężanie gazu
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pierwsza zasada termodynamiki
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Sprawność silnika cieplnego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Sprawność silnika cieplnego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Maksymalna wydajność (skuteczność) silnika cieplnego
Znaleźć   Wiadomo:
      =