Termodynamika

Energia wewnętrzna gazu w monoatomowego
U = 3m R*T/(2M)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia wewnętrzna gazu w monoatomowego
U = 3νR*T / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Ciepło właściwe gazu
c = 3R / 2M
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Praca rozszerzenia gazu
A = p * Δ_V
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prace izotermiczne rozprężanie gazu
A = mR*T/M *ln(V_2/V_1)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pierwsza zasada termodynamiki
Δ_U = A + Q
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Sprawność silnika cieplnego
η = A_n / Q_1
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Sprawność silnika cieplnego
η = (Q_1 - Q_2) / Q_1
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Maksymalna wydajność (skuteczność) silnika cieplnego
η_max = (T_1 - T_2) / T_1
Znaleźć   Wiadomo:
      =