Prąd elektryczny w metalach

Prąd elektryczny metalami: maksymalna prędkość elektronu
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Średnia prędkość dryfu elektronów
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prąd
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pierwsze prawo elektrolizy Faradaya
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pierwsze prawo elektrolizy Faradaya
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Równoważnik elektrochemiczny
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Drugie prawo elektrolizy Faradaya
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Stała Faradaya
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Elektroliza: masa osadzonej substancji
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prace jonizacji
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Kinetyczna energia elektronu
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Dioda: siła prądu nasycania
Znaleźć   Wiadomo:
      =