Prąd elektryczny w metalach

Prąd elektryczny metalami: maksymalna prędkość elektronu
v_max = eEt/m
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Średnia prędkość dryfu elektronów
v_vid = e E t / (2m)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prąd
I = e^2 * n0 * t * S * U / (2ml)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pierwsze prawo elektrolizy Faradaya
m = k * Δ_q
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pierwsze prawo elektrolizy Faradaya
m = k * I * t
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Równoważnik elektrochemiczny
k = m / q
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Drugie prawo elektrolizy Faradaya
k = M / (Fn)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Stała Faradaya
F = e * N_A
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Elektroliza: masa osadzonej substancji
m = M * I * t / (Fn)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prace jonizacji
mv^2 / 2 = A
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Kinetyczna energia elektronu
mv^2 / 2 = e * E * l
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Dioda: siła prądu nasycania
I = e n
Znaleźć   Wiadomo:
      =