Teoria względności

Relatywistyczne prawo dodawania prędkości
v = (v1+v2) / (1 + v1*v2 / c^2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Relatywistyczny (Lorentz) zmniejszenie długości poruszającego się ciała
l_r = l * saknis(1 - v^2 / c^2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Względność odstępach czasowych
Δ_t_r = Δ_t / saknis(1 - v^2 / c^2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Masa relatywistyczna
m = m_0 / saknis(1 - v^2 / c^2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Relatywistyczny pęd
p = m_0 * v / saknis(1 - v^2 / c^2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór Einsteina
E = m c^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór Einsteina
E = m_0 c^2 / saknis(1 - v^2 / c^2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Całkowita energia ciała
E = m_0 c^2 + m_0 v^2/2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Zmiana energii i masy
Δ_E =Δ_m * c^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Transformacja Lorentza
x_r = (x - v t) / saknis(1 - v^2 /c^2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =