Teoria względności

Relatywistyczne prawo dodawania prędkości
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Relatywistyczny (Lorentz) zmniejszenie długości poruszającego się ciała
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Względność odstępach czasowych
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Masa relatywistyczna
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Relatywistyczny pęd
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór Einsteina
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór Einsteina
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Całkowita energia ciała
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Zmiana energii i masy
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Transformacja Lorentza
Znaleźć   Wiadomo:
      =