Relatywistyczne prawo dodawania prędkości

v = (v1+v2) / (1 + v1*v2 / c^2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =