Prąd stały

Siła elektromotoryczna
Ε = A / q
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Siła elektromotoryczna - różnica potencjałów
Ε = φ1 - φ2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prąd
I = Δ_q / Δ_t
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prąd
I = e n v S
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Gęstość prądu
j = I / S
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Gęstość prądu
j = e n v
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Opór
R = ρ l / S
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Przewodność elektryczna
λ = 1 / R
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Opór i temperatura
R = R0(1 + α t)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Rezystywność
ρ = ρ0(1 + α t)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Przewodnictwo
σ = 1 / ρ
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Połączenie szeregowe: natężenie
I1 = I2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Połączenie szeregowe: Napięcie
U = U1 + U2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Komunikacja szeregowa: opór
R = R1 + R2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Połączenie równoległe: natężenie
I = I1 + I2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Połączenie równoległe: Napięcie
U1 = U2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Połączenie równoległe: siła prądu i opór
I1 / I2 = R2 / R1
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Połączenie równoległe: opór
1/R = 1/R1 + 1/R2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Połączenie równoległe: opór
R = R1 * R2 / (R1+R2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prawo Ohma
I = U / R
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prawo Ohma dla obwodu zamkniętego
Ε = I*R + Ir
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prawo Ohma dla obwodu zamkniętego: wiele źródeł prądu
nΕ = I*R + Inr
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Praca prądu elektrycznego
A = Δ_q * U
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Praca prądu elektrycznego
A = I*R^2 *t
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Praca prądu elektrycznego
A = U^2 * t / R
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Moc prądu elektrycznego
P = U * I
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Moc prądu elektrycznego
P = I^2 * R
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Moc prądu elektrycznego
P = U^2 / R
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Praca i moc prądu elektrycznego
A = P t
Znaleźć   Wiadomo:
      =