Moc prądu elektrycznego

$$P = I^{2}\cdot R$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =