Prawo zachowania energii mechanicznej

Pęd
p = mv
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Praca mechaniczna
A = Fs
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Praca mechaniczna i kąt
A = Fs cos(a)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Moc
N = A/t
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Moc
N = F v
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Sprawność
η = A_n/A
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Sprawność
η = P_n/P
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia mechaniczna
E = E_k + E_p
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia kinetyczna
E_k = mv^2/2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia kinetyczna i pęd
E_k = p^2/(2m)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia potencjalna
E_p = mgh
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia potencjalna sprężonego (wysuniętym) sprężyny
E_p = kx^2/2
Znaleźć   Wiadomo:
      =