Prawo zachowania energii mechanicznej

Pęd
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Praca mechaniczna
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Praca mechaniczna i kąt
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Moc
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Moc
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Sprawność
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Sprawność
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia mechaniczna
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia kinetyczna
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia kinetyczna i pęd
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia potencjalna
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia potencjalna sprężonego (wysuniętym) sprężyny
Znaleźć   Wiadomo:
      =