Energia potencjalna sprężonego (wysuniętym) sprężyny

E_p = kx^2/2
Znaleźć   Wiadomo:
      =