Fale mechaniczne

Prędkość propagacji fali
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prędkość propagacji fali
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Przenoszenie fale w innym środowisku
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Maksymalna różnica dróg zakłóceń
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Minimalna różnica dróg zakłóceń
Znaleźć   Wiadomo:
      =