Fale mechaniczne

Prędkość propagacji fali
v = λ / T
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prędkość propagacji fali
v = λ * ν
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Przenoszenie fale w innym środowisku
λ1 / λ2 = v1 / v2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Maksymalna różnica dróg zakłóceń
Δ_d = k λ
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Minimalna różnica dróg zakłóceń
Δ_d = (2k+1) * λ / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =