Prędkość propagacji fali

v = λ / T
Znaleźć   Wiadomo:
      =