Prąd przemienny

Siła elektromotoryczna prądu przemiennego
ε = B*S*ω
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Siła elektromotoryczna prądu przemiennego
e = ε_m sin(ωt)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Maksymalna siła prądu przemiennego
I_m = ε_m / R
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prąd (RMS) wartość prądu zmiennego
I_ef = I_m / saknis(2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Średnia moc prądu przemiennego
p_vid = I_m^2 * R / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prąd (RMS) wartość napięcia prądu przemiennego
U_ef = U_m / saknis(2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Napięcie prądu przemiennego
U = U_m cos(ωt)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Maksymalna moc prądu przemiennego
I_m = U_m * C*ω
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Reaktancja pojemnościowa
X_c = 1 / (C*ω)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Impedancja Siła i pojemnościowy prądu przemiennego
I  = U / X_c
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Moc i indukcyjne Rezystancja prądu przemiennego
I  = U / X_L
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Reaktancja indukcyjna
X_L = ωL
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prawo Ohma dla obwodów prądu przemiennego
X = saknis(R^2+(X_L - X_C)^2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prawo Ohma dla obwodów prądu przemiennego
X = saknis(R^2+(ω*L - 1 / (C*ω))^2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Przesunięcie fazowe między prądu i napięcia prądu przemiennego
tan(φ) = (X_L - X_C) / R
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Odpowiedzi w obwodzie prądu przemiennego
U = I * saknis(L/C)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pierwsza formuła transformatora: Napięcie
U1 / U2 = N1 / N2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Drugi transformator formuła: natężenie
I1 / I2 = N2 / N1
Znaleźć   Wiadomo:
      =