Fotometria

Oświetlenie
E = Φ / S
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Oświetlenie
E = I / R^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Oświetlenie kąta padania
E = I cos(a) / R^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =