Optyka kwantowa

Energia fotonu
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia fotonu
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia fotonu
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia fotonu
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Mała stała Plancka
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pęd fotonu
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Efekt fotoelektryczny: Napięcie hamowania
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Efekt fotoelektryczny: prawo zachowania energii
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Efekt fotoelektryczny: czerwony limitu
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Efekt fotoelektryczny: czerwony granica: długość fali światła
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Lekkie ciśnienie (ciśnienie promieniowania)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Moc padającej fali elektromagnetycznej
Znaleźć   Wiadomo:
      =