Optyka kwantowa

Energia fotonu
Ε = m c^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia fotonu
E = h ν
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia fotonu
E = h c / λ
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia fotonu
Ε = ℏ ω
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Mała stała Plancka
ℏ = h / (2π)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pęd fotonu
p = m c
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Efekt fotoelektryczny: Napięcie hamowania
m v^2 / 2 = e U
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Efekt fotoelektryczny: prawo zachowania energii
h ν = A + m v^2 / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Efekt fotoelektryczny: czerwony limitu
h ν = A
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Efekt fotoelektryczny: czerwony granica: długość fali światła
h c / λ = A
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Lekkie ciśnienie (ciśnienie promieniowania)
p = P_0 (1+R) / c
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Moc padającej fali elektromagnetycznej
P_0 = E / (S t)
Znaleźć   Wiadomo:
      =