Efekt fotoelektryczny: Napięcie hamowania

m v^2 / 2 = e U
Znaleźć   Wiadomo:
      =