Elektrostatyka

Ładunek elektryczny
q = ne
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prawo Coulomba
F = k* q1 * q2 / r^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Stałe wisiorek
k = 1 /(4π*ε_0)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Względna przenikalność
ε = F_vak / F_apl
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole elektryczne
E = F / q
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pola elektrycznego ładunku punktowego w próżni
E = k * q_0 / r^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pola elektrycznego ładunku punktowego w środowisku
E_apl = k * q_0 / (ε * r^2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole elektryczne na zewnątrz kuli naładowanej
E = k σ 4 π R^2 / r^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole elektryczne na zewnątrz kuli naładowanej
E = kq/r^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole elektryczne nieskończonej płaszczyzny naładowanej
E = k 2 π σ
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole elektryczne nieskończonej płaszczyzny naładowanej
E = σ / (2 ε_0)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole elektryczne kondensatora
E = 4 k π σ
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Praca w polu elektrycznym
A = F * Δ_d
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia potencjalna układ dwóch obciążeń punktowych
W = k *q0 * q / (εr)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Praca w polu elektrycznym - różnica pomiędzy potencjalnymi energii
A = W1 - W2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Potencjał pola elektrostatycznego
φ = W / q
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Napięcie - różnica potencjałów
U = φ1 - φ2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Praca przeniesienia ładunku
A = q U
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Potencjał pola elektrostatycznego wokół ładunku punktowego
φ = k*q0 / (εr)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Natężenie pola elektrycznego
E = U / Δ_d
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Otrzymany pole elektryczne
E = E0 - E1
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Elektryczny moment
p = q l
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pojemność elektryczna
C = q / φ
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Elektryczna pojemność kuli
C = ε R /k
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pojemność dwóch przewodów
C = q / U
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pojemność równoległa płyta kondensatora
C = ε * ε0 * S / d
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pojemność kondensatora kulistej
C = 4 * π * ε * ε0 * R1 * R2 / (R2-R1)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia potencjalna naładowanego kondensatora płaszczyźnie
W = q * E1 * d
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia potencjalna naładowanego kondensatora płaszczyźnie
W = q E d / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia potencjalna naładowanego kondensatora płaszczyźnie
W = qU / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia potencjalna naładowanego kondensatora płaszczyźnie
W = C*U^2 / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia potencjalna naładowanego kondensatora płaszczyźnie
W = q^2 / (2C)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia potencjalna naładowanego kondensatora płaszczyźnie
W = ε * ε0 * E^2 * V / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia potencjalna naładowanego kondensatora płaszczyźnie
W = ε * ε0 * E^2 *S *d / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Gęstość energii pola elektrycznego
ω_p = W / V
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Gęstość energii pola elektrycznego
ω_p = ε0 * ε * E^2 / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =