Fale elektromagnetyczne

Prędkość fal elektromagnetycznych
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prędkość światła w próżni
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Długość fali elektromagnetycznej
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Długość fali elektromagnetycznej
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Głośność (spacja), gęstość fal elektromagnetycznych
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Długość fali elektromagnetycznej
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Radar: odległość
Znaleźć   Wiadomo:
      =