Fale elektromagnetyczne

Prędkość fal elektromagnetycznych
v = c / saknis(ε*μ)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prędkość światła w próżni
c = saknis(ε0*μ0)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Długość fali elektromagnetycznej
λ = c * T
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Długość fali elektromagnetycznej
λ = c / ν
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Głośność (spacja), gęstość fal elektromagnetycznych
ω = E*B / (v*ε0*μ0)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Długość fali elektromagnetycznej
λ = v / ν
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Radar: odległość
s = ct / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =