Długość fali elektromagnetycznej

λ = c * T
Znaleźć   Wiadomo:
      =