Indukcja elektromagnetyczna

Indukcyjny siła elektromotoryczna (SEM)
Ε = Φ / t
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Indukcyjny siła elektromotoryczna (SEM)
Ε = Φ *N / t
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Indukcyjny siłą elektromotoryczną (SEM) w prostym przewodniku poruszającym się w polu
Ε = v B l sin(a)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Strumień magnetyczny i indukcyjności
Φ = L * I
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Siła elektromotoryczna samoindukcji
Ε = L * I / t
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Indukcyjność cewki (solenoidu)
L = μ * μ0 * S * N^2 / l
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Indukcyjność cewki (solenoidu)
L = μ * μ0 * n^2 * S * l
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Indukcyjność cewki (solenoidu)
L = μ * μ0 * n^2 * V
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia pola magnetycznego cewki (solenoidu)
W = L * I^2 / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia pola magnetycznego cewki (solenoidu)
W = μ * μ0 * S * N^2 * l^2 / (2 * l)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia pola magnetycznego cewki (solenoidu)
W = μ * μ0 * n^2 * l^2 * V / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia pola magnetycznego cewki (solenoidu)
W = μ * μ0 * H^2 * S * l / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia pola magnetycznego cewki (solenoidu)
W = μ * μ0 * H^2 * V / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia pola magnetycznego cewki (solenoidu)
W = B^2 * V / (2 * μ * μ0)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Energia pola magnetycznego cewki (solenoidu)
W = B*H*V / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Gęstość nasypowa energii elektromagnetycznej
W = ε0 * ε * E^2 / 2 + B^2 / (2 * μ * μ0)
Znaleźć   Wiadomo:
      =