Statyka

Moment siły, dźwignia
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wytrzymałość na ramię
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Reguła dźwigni
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Moment bezwładności obrotowej
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Ciśnienie
Znaleźć   Wiadomo:
      =