Statyka

Moment siły, dźwignia
M = Fd
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wytrzymałość na ramię
d = r sin(a)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Reguła dźwigni
F1/F2 = d2/d1
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Moment bezwładności obrotowej
J = mr^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Ciśnienie
p = F / S
Znaleźć   Wiadomo:
      =