Moment bezwładności obrotowej

$$J = m\cdot r^{2}$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =