Moment bezwładności obrotowej

J = mr^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =