Pole magnetyczne

Siła magnetyczna między dwoma równoległymi przewodami
F = μ * μ0 * I1 * I2 * l / (2 π r)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Siła magnetyczna między dwoma równoległymi przewodami
F = 2 * 10^(-7) * μ * I1 * I2 * l / r
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Stała magnetyczny
μ0 = 4π * 10^(-7)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Natężenie pola magnetycznego
H = I / l
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Indukcja pola magnetycznego
B = μ0 * μ * H
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Maksymalny moment obrotowy pola magnetycznego
M_max = B I S
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Indukcja magnetyczna
M = I S B sin(a)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Moment jednorodnego pola magnetycznego
p_m = I * S
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole magnetyczne z prostego przewodu skończonej długości prądem
B = μ * μ0 * I * (cos(a1)+cos(a2)) / (4 π r)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Indukcja pola magnetycznego wytwarzanego przez nieskończenie długi prostego przewodu z prądem
B = μ * μ0 * I  / (2 π r)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole magnetyczne w środku okrągły prądu (cewka)
B = μ * μ0 * I / (2 R)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Natężenie pola magnetycznego: nieskończona drutu prosto
H = I / ( 2 π r)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Natężenie pola magnetycznego w środku pętli
H = I / (2 R)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Indukcja magnetyczna solenoidu
B = μ * μ0 * N * I / l
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Natężenie pola magnetycznego elektromagnesu
H = N*I / l
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Strumień magnetyczny i kąt
Φ = BS cos(a)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Strumień magnetyczny
Φ = BS
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Siła Ampere
F = I * l * B * sin(a)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Indukcja magnetyczna i siła Amperu
B = F_max / (I * l)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Siła Lorentza
F = q v B sin(a)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Siła Lorentza i Ampere
F_L = F_A / N
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Siła pola elektromagnetycznego
F = qE + qvB sin(a)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Promień naładowane cząstki w polu magnetycznym
r = mv /(qB)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Okres obrotu naładowane cząstki w polu magnetycznym
T = 2 π m / (qB)
Znaleźć   Wiadomo:
      =