Pole magnetyczne

Siła magnetyczna między dwoma równoległymi przewodami
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Siła magnetyczna między dwoma równoległymi przewodami
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Stała magnetyczny
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Natężenie pola magnetycznego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Indukcja pola magnetycznego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Maksymalny moment obrotowy pola magnetycznego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Indukcja magnetyczna
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Moment jednorodnego pola magnetycznego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole magnetyczne z prostego przewodu skończonej długości prądem
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Indukcja pola magnetycznego wytwarzanego przez nieskończenie długi prostego przewodu z prądem
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole magnetyczne w środku okrągły prądu (cewka)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Natężenie pola magnetycznego: nieskończona drutu prosto
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Natężenie pola magnetycznego w środku pętli
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Indukcja magnetyczna solenoidu
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Natężenie pola magnetycznego elektromagnesu
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Strumień magnetyczny i kąt
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Strumień magnetyczny
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Siła Ampere
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Indukcja magnetyczna i siła Amperu
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Siła Lorentza
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Siła Lorentza i Ampere
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Siła pola elektromagnetycznego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Promień naładowane cząstki w polu magnetycznym
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Okres obrotu naładowane cząstki w polu magnetycznym
Znaleźć   Wiadomo:
      =