Kinematyka

Droga, czas, prędkość
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Ruch jednostajny
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Ruch jednostajnie przyspieszony: przyspieszenie
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Ruch jednostajnie przyspieszony: prędkość
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Ruch jednostajnie przyspieszony: droga
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Ruch jednostajnie przyspieszony: koordynować
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wysokość korpusu wyrzucane pionowo ku górze (w dół)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prędkość ciała wyrzucane pionowo ku górze (w dół)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prędkość, przyspieszenie, czas
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prędkość swobodnie spadające ciało
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Przyspieszenie dośrodkowe
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prędkość kątowa
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Równomierny Ruch obrotowy
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Równomierny Ruch obrotowy: prędkość liniowa
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Okres obrotów
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Okres obrotów
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Okres obrotów
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Przyspieszenie dośrodkowe
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Przyspieszenie dośrodkowe
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prędkość obrotowa
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Przyspieszenie dośrodkowe
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Zakres korpusu walca pod kątem wyrzucony na horyzoncie
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wysokość podnoszenia korpusu pod kątem wyrzucony na horyzoncie
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pionowa prędkość ciała pod kątem wyrzucony na horyzoncie
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Maksymalna wysokość podnoszenia ciało wrzucono pod kątem do horyzontu
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Całkowity czas ruchu ciała pod kątem wyrzucony na horyzoncie
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Maksymalny zakres przechyły nadwozia rzucone pod kątem do horyzontu
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Zakres przechyły nadwozia rzucony poziomo
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wysokość podnoszenia ciała rzucone poziomo
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Całkowity czas ruchu ciała wyrzucane poziomo
Znaleźć   Wiadomo:
      =