Kinematyka

Droga, czas, prędkość
S = v*t
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Ruch jednostajny
x = x_0 + v*t
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Ruch jednostajnie przyspieszony: przyspieszenie
a = (v - v0) / t
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Ruch jednostajnie przyspieszony: prędkość
v = v0 + a*t
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Ruch jednostajnie przyspieszony: droga
s =  v*t + a*t^2/2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Ruch jednostajnie przyspieszony: koordynować
x = x0 +v*t + at^2/2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wysokość korpusu wyrzucane pionowo ku górze (w dół)
h = h0 + v0 * t - g*t^2 / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prędkość ciała wyrzucane pionowo ku górze (w dół)
v = v0 - g*t
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prędkość, przyspieszenie, czas
v = a * t
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prędkość swobodnie spadające ciało
v = g * t
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Przyspieszenie dośrodkowe
a = v^2 / R
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prędkość kątowa
ω = φ / t
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Równomierny Ruch obrotowy
l = R * φ
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Równomierny Ruch obrotowy: prędkość liniowa
v = R * ω
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Okres obrotów
T = t / N
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Okres obrotów
T = 2 π R / v
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Okres obrotów
T = 2 π / ω
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Przyspieszenie dośrodkowe
a = 4 π^2*R / T^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Przyspieszenie dośrodkowe
a = 4 π^2*R * n^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prędkość obrotowa
n = 1 / T
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Przyspieszenie dośrodkowe
a = ω^2 * R
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Zakres korpusu walca pod kątem wyrzucony na horyzoncie
x = v0 * t *cos(α)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wysokość podnoszenia korpusu pod kątem wyrzucony na horyzoncie
y = v0* t * sin(α) - gt^2/2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pionowa prędkość ciała pod kątem wyrzucony na horyzoncie
v_y = v0 * sin(α) - gt
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Maksymalna wysokość podnoszenia ciało wrzucono pod kątem do horyzontu
h_max = v0^2 sin(α)^2/ (2g)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Całkowity czas ruchu ciała pod kątem wyrzucony na horyzoncie
t = 2 v0 * sin(α)/g
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Maksymalny zakres przechyły nadwozia rzucone pod kątem do horyzontu
s_max = v0^2/g
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Zakres przechyły nadwozia rzucony poziomo
x = x0 + v*t
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wysokość podnoszenia ciała rzucone poziomo
y = y0 - g*t^2/2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Całkowity czas ruchu ciała wyrzucane poziomo
t_max = saknis(2*h/g)
Znaleźć   Wiadomo:
      =