Zjawiska cieplne

Temperatura bezwzględna
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Temperatura Fahrenheita
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Ilość ciepła (ciepło)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Spalanie paliwa
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Ciepło topnienia
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Parowania i ciepło
Znaleźć   Wiadomo:
      =