Parowania i ciepło

Q = L m
Znaleźć   Wiadomo:
      =