Ciepło topnienia

Q = λ m
Znaleźć   Wiadomo:
      =