Spalanie paliwa

Q = qm
Znaleźć   Wiadomo:
      =