Ilość ciepła (ciepło)

Q = cm(T_2 - T_1)
Znaleźć   Wiadomo:
      =