Temperatura bezwzględna

T = t + 273
Znaleźć   Wiadomo:
      =