Moment siły, dźwignia

M = Fd
Znaleźć   Wiadomo:
      =