Wytrzymałość na ramię

d = r sin(a)
Znaleźć   Wiadomo:
      =