Wytrzymałość na ramię

$$d = r\cdot sin(a)$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =