Prędkość światła w próżni

c = saknis(ε0*μ0)
Znaleźć   Wiadomo:
      =