Długość fali elektromagnetycznej

λ = v / ν
Znaleźć   Wiadomo:
      =