Radar: odległość

s = ct / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =