Długość fali elektromagnetycznej

λ = c / ν
Znaleźć   Wiadomo:
      =